DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has moved to Ireland.ie/irish-aid. If you are not redirected in 5 seconds, click here.

Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An Cór Mearfhreagartha

Cór Mearfhreagartha na hÉireann

Uainchlár Fuireachais Daonnúil na hÉireann – an Cór Mearfhreagartha

Is éard atá sa Chór Mearfhreagartha ná uainchlár fuireachais lucht gairme ardoilte a bhfuil taithí acu a chuireann iad féin ar fáil chun imlonnú ar ghearrfhógra go cásanna éigeandála daonnúla áit ar bith ar domhan. Agus iad imlonnaithe, líonann baill uainchláir bearnaí i scileanna sonracha a aithníonn Comhpháirtithe Fuireachais Chúnamh Éireann de chuid na Náisiún Aontaithe: 

 • Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe (UNHCR);
 • An Clár Domhanda Bia (WFP);
 • Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla (OCHA);
 • Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe (UNICEF). 

Rapid Response Corps

Stiofainin Nic Iomhaird (2ú ar Dheis), ball den Chór Mearfhreagartha, le comhghleacaí UNHCR (ar Dheis ar fad) agus dídeanaithe mná Somálacha, agus 16 Lá Gníomhaíochais in aghaidh Foréigin Inscne á seoladh i gcampaí dídeanaithe Dollo Ado, an Aetóip 2011. 

Cuireann baill uainchláir cumas borrtha ar fáil dár gComhpháirtithe Fuireachais NA, tacaíocht á tabhairt d’oibríochtaí daonnúla ar fud an domhain. Faoi láthair cuimsíonn an Cór daoine aonair le scileanna speisialaithe ar a n-áirítear lóistíocht, innealtóireacht, uisce agus sláintíocht, comhordú daonnúil agus cosaint. Le bliain anuas imlonnaíodh baill den Chór Mearfhreagartha thar lear i bPoblacht na hAfraice Láir, san Aetóip, san Iordáin, i Maenmar, sa tSomáil agus sa tSúdáin Theas. 

Tar éis an fheachtais earcaíochta is deireanaí in 2015, tugadh tosaíocht do na róil agus réimsí saineolais seo a leanas:

 • Oifigigh Bainistithe Eolais (lena n-áirítear GIS)
 • Cosaint (lena n-áirítear Oifigigh Chosanta Leanaí, Oifigigh Sheirbhísí Pobail agus Comhairleoirí Foréigin Inscne)
 • Oifigigh Ghnóthaí Daonnúla
 • Innealtóirí Uisce, Sláintíochta agus Sláinteachais
 • Innealtóirí (Sibhialta nó Leictreacha)
 • Saineolaithe Dídine/Pleanálaithe Suímh/Innealtóirí Foirgníochta
 • Oifigigh Chúnaimh Airgid
 • Oifigigh Slabhra Soláthair/Lóistíochta
 • Speisialtóirí Cothaithe

Tá deireadh anois leis an Earcaíocht don Chór Mearfhreagartha in 2015.

Le tuilleadh eolais a fháil roghnaigh led thoil ‘Tionscnamh Mearfhreagartha’ ón liosta anuas ar an bhfoirm le teagmháil a dhéanamh linn.

 


Find out More

Read about the experience of members of Irish Aid's Rapid Response Corps.