Skip to main content

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2013

Inscne, Ocras, Oideachas, Comhshaol/Athrú Aeráide, Bochtaineacht, Tuarascáil Bhliantúil, Éire, Domhanda, 2014
/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/annual-report-cover-460x300.jpg

Ag cur athruithe cearta i bhfeidhm ar shaol roinnt de na daoine agus na pobail is boichte ar domhan

Ar feadh na bliana 2013, lean Éire ar aghaidh ag tacú leis na daoine agus na pobail is leochailí, ag freagairt don ghéarchéim dhaonnúil sa tSiria agus don léirscrios a d’fhág an Tíofún Haiyan ina dhiaidh sna hOileáin Fhilipíneacha. Leanamar lenár gceannaireacht láidir sa troid chun deireadh a chur leis an ocras ar domhan, agus bhíomar amuigh chun tosaigh san AE agus ag na Náisiúin Aontaithe sna hidirbheartaíochtaí leanúnacha i gcomhair na forbartha tar éis 2015.

pdf-listing

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2013

Íoslódáil PDF Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2013Íoslódáil PDF (6,589KB)